ภาพถ่ายบรรยากาศการเรียนวิชาดนตรีพิธีหลวง ประจำปี ๒๕๕๓ รุ่นที่ ๒๒