การลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีใจความว่า เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องจากมีพระอาการปวดพระนาภี (ท้อง) และทรงมีไข้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ถวายการตรวจ ปรากฏว่าพบนิ่วอุดที่ท่อพระวักกะ (ไตข้างขวา) คณะแพทย์จึงถวายการรักษาด้วยพระโอสถบรรเทาอาการปวด พระโอสถปฏิชีวนะ และขอพระราชทานให้ประทับในโรงพยาบาล และงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง

และ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และคณะอาจารย์ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง ได้นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวร