ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : บรรยากาศวันปฐมนิเทศ ประจำปี ๒๕๕๗

บรรยากาศวันปฐมนิเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) นายสรรชัย เทียมทวีสิน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และครูได้ให้เกียรติมากล่าวคำต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) อย่างเป็นทางการ