ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) รุ่นที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ร่วมการถวายเทียนเข้าพรรษาถือเป็นประเพณีของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) โรงเรียช่างฝีมือในวัง (หญิง) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จักได้ร่วมงานบุญประเพณีนี้ด้วยกันทุกปี ซึ่งในแต่ละปีการประดับตกแต่งต้นเทียนเข้าพรรษาก็จะสวยงามไม่ช้ำกัน

ภาพชุดที่ ๑ วันจัดเตรียมงาน ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ภาพชุดที่ ๒ วันถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร