ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : เฟสบุ๊คส์ของอาจาย์แต่ละท่าน

รายชื่อเฟสบุ๊คส์ของจารย์แต่ละท่านในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน และศิยษ์เก่าของโรงเรียนฯ ได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละแผนกได้อย่างเป็นอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจ หรือขอคำแนะนำจากอาจารย์ของท่านได้โดยตรง ทั้งนี้รายชื่อเฟสบุ๊คส์นี้ ได้แบ่งออกเป็น เฟสบุ๊คส์ของโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร และเฟสบุ๊คส์ของอาจารย์แต่ละท่านที่มีความพร้อม

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการโพสต์ข้อความของท่านผ่านเฟสบุ๊คส์ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ งดการใช้คำที่ไม่สุภาพ และงดการอัพโหลดรูปภาพที่ไม่เหมาะสม จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับสำหรับรายชื่อเฟสบุ๊คส์ของอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ยังไม่มีในรายการข้างต้นนั้น ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!