ส่วนงานการจัดทำเครื่องสดประดับตกแต่งพระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
สมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

แผนที่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมถวายงานการจัดทำเครื่องสดตกแต่งพระจิตกาธานฯ

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้านงาช่างฝีมือศิลปะ กองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง ได้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำเครื่องสดประดับตกแต่งพระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ขึ้นในระหว่างวันที่ ๕ - ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ดังรายละเอีดยดังนี้

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๑๔ น. พิธีสังเวยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ไหว้ครูช่างเครื่องสดราชสำนัก) ณ หออุเทสทักสินา ชั้น ๒ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประธานในการประกอบพิธี คือ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง

วันที่ ๖ - ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง ช่างเครื่องสด ข้าราชบริพาร ครู นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนประชาชน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อันได้แก่ การจัดทำเฟื่อง และพู่ งานดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยกลีบดอกกล้วยไม้ การแกะสลักดอกพุดตาน การแกะสลักอักษรพระนามย่อ (พร) ใต้พระมหามงกุฎ แกะสลักด้วยฟักทอง เป็นต้น

การแต่งกายของผู้เข้าร่วมปฏบัติงานฯ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน และนักศึกษาของแต่ละสถาบันฯ ประชาชนทั่วไปแต่งกายสุภาพด้วยเสื้อผ้าสีอ่อน สวมผ้าซิ่น หรือกระโปรงยาว เสื้อแขนยาว งดสวมกางเกง ข้าราชการชุดข้าราชการตามสังกัด เริ่มแต่งกายไว้ทุกข์ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

กรณีนำรถยนต์จากโรงเรียน และสถาบันต่างๆ กรุณาใช้ประตูทางเข้า ที่ประตูช่องกุด กรุณาขับรถตามลูกศรในแผนที่ข้างต้น (ขับรถทางเดียว) และกรณีท่านที่มิได้นำรถยนต์มา กรุณาใช้ประตูทางเข้า ประตูช่องกุด เช่นกัน เดินตรงเข้ามาประมาณ ๒๐ - ๒๕ เมตร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จะอยู่ทางด้านขาวมือของท่าน


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!